Skåbu Regnskap AS

Arkiv

Regler for avvikling av ferie.

Er det opp til arbeidstaker å bestemme når ferien skal avvikles, eller har arbeidsgiver også et ord med i laget?

Les mer

Skatte- og avgiftsendringer i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen har varslet skattetiltak for fastlandsbedriftene. Videre blir det blant annet endringer i reglene for merverdiavgiftsrepresentasjon.

Les mer

Reduksjon av fribeløp i differensiert arbeidsgiveravgift

Reduksjonen i fribeløpet er fra kr 530 000 til kr 450 000 for foretak som omfattes av de ordinære reglene, og fra kr 265 000 til kr 225 000 for foretak som driver veitransport.

Les mer

Dokumentasjon av balansen

Norsk RegnskapsStiftelse har publisert NBS 5 Dokumentasjon av balansen.

Les mer

Endringer i momskompensasjonsordningen

Det er gjort endringer i reglene om momskompensasjon for frivillige organisasjoner, for å gjøre ordningen enklere og mer tilgjengelig. Formålet med ordningen er å fremme frivillig aktivitet ved å kompensere for MVA.

Les mer

Skattefri omdanning fra NUF til AS eller ASA

Finansdepartementet har fastsatt forskriftsendringer som gjør det mulig å foreta skattefri omdanning av NUF til AS eller ASA.

Les mer

Annen informasjon

Fra 01.12.12 ble det straffbart å kjøpe tjenester fra renholdsvirksomheter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet.

Les mer

Ansvar ved outsourcing av oppbevaring

Den bokføringspliktige har selv ansvaret for oppbevaringen av regnskapsmaterialet, selv om oppbevaringen settes bort til andre.

Les mer

Krav til prisliste ved salg av tjenester til forbrukere

Fra 01.01.13 må næringsdrivende som selger tjenester til forbrukere oppgi prisliste på sine hjemmesider.

Les mer

Databriller betalt av arbeidsgiver

Databriller dekket av arbeidsgiver kan fortsatt mottas skattefritt av arbeidstaker.

Les mer

Arbeidstakers reisekostnader betalt av virksomheten

Skattedirektoratet har i en melding av 25.01.13 omtalt regelverket for MVA-fradrag for reisekostnader.

Les mer

Lån omklassifisert til utbytte eller lønn

Skattedirektoratet har avgitt en uttalelse om den etterfølgende behandlingen når lån i et selskap skattemessig er omklassifisert til utbytte eller lønn.

Les mer

Annen informasjon