Skåbu Regnskap AS

Nyheter

Lønnsnivå 2013

Lønnsstatistikk for 2013 er nå tilgjengelig for nedlasting. Her finner du både lønnskalkulator og en helhetlig rapport som tar for seg utviklingen på makronivå.

Les mer >

Regjeringens tilleggsforslag til skatte- og avgiftsoppleg for 2014

I dagens fremlagte tilleggsproposisjon har regjeringen gjort følgende endringer i Statsbudsjettet for 2014.

Les mer >

Byggebransjen = Regelbransjen!

Få bransjer har så mange, detaljerte og komplekse regler innen både regnskap, bokføring, skatt og merverdiavgift som bygg- og anleggsbransjen.

Les mer >

NARF i møte med ny finanskomite om Statsbudsjettet

Finanskomiteen avholdt i dag åpen høring om Statsbudsjettet for 2014.

Les mer >

Merverdiavgiftsforskriften § 15-14-1 – importerte råvarer

Skattedirektoratets brev av 1. november 2013 til Norsk landbrukssamvike utdyper hvordan merverdiavgiftsforskriften § 15-14-1 skal forstås i forhold til importerte råvarer.

Les mer >

Kundeforhold i regnskapsbransjen - artikkel 2

Denne undersøkelsen er en av flere som er publisert for NARF i 2013 under NHH sitt program FOCUS: Forskning på fremtidsrettede bedriftsløsninger. Det er i alt publisert 5 casebaserte undersøkelser

Les mer >